A HUREPS (Hungarian Registry of Exercise Professionals, Magyar Fitnesz Szakemberek Regisztere) a magyar fitnesz iparág edzőinek és oktatóinak nyilvántartására létrehozott független kezdeményezés. Szoros együttműködésben áll az Ereps-szel, ami egy közös európai rendszer, központi európai adatbázissal, mely önálló nemzeti regisztereken alapul.

A regisztráció azt jelenti, hogy az adott fitnesz szakember megfelel a szükséges minimális szakmai feltételeknek, elfogadja az Etikai kódexet, és a sztenderdek fenntartásához  folyamatos önfejlesztéssel járul hozzá.
Európában a Hurepsel együtt hamarosan 35 ország fog részt venni a közös munkában.

A HUREPS:

  • az EHFA sztenderdjeit követi, melyet a Minőségfejlesztési Tanács útmutatásai alapján szakértői csoportok fejlesztenek folyamatosan az EQF-nek és az ECVET-nek megfelelően.
  • egy minden résztvevő (munkavállalók, munkáltatók) számára áttekinthető regisztrációs folyamatot nyújt.
  • nyílvános regiszter.
  • tagjainak  az Etikai Kódex szerint kell tevékenykedniük, mely meghatározza a fitnesz szakemberekre vonatkozó irányelveket, felelősségi köröket.
  • az MFESZ égisze alatt működő nonprofit szervezet, mely a tagság és a magyar fitnesz ipar támogatására jött létre.