ETIKAI KÓDEX

A HUREPs egy olyan független adatbázis, amely összefogja az magyar fitnesz iparban tevékenykedő professzionális edzőket, trénereket és oktatókat. A regisztráció azt igazolja,hogy a hivatásos edző megfelel az (EuropeActive –korábban EHFA- Minőségfejlesztési Tanácsa által) előre meghatározott minimum követelményeknek, ideértve az Etikai Kódex betartását, továbbá, hogy elkötelezi magát a sztenderdek folyamatos javítása mellett, melyet a saját folyamatos szakmai továbbképzésén keresztül biztosít.

 

A fitnesz edzői gyakorlatban fontos az etikai sztenderdek kialakítása, publikálása és betartása, az edzők szolgáltatását igénybe vevő közönség és ügyfelek tájékoztatása és védelme. A jelen Etikai Kódex bemutatja a fitnesz iparban alkalmazott a legjobb gyakorlatot bemutatja az alapvető jogok, a kapcsolati rendszerek, a felelősségi körök és a sztenderdek meghatározása révén.

 

A HUREPs és EREPs rendszerekbe történő regisztráció és tagi státusz a nemzetközileg elismert szakképzettség(ek) megszerzése és a továbbképzések által válik lehetővé és fenntartható.

 

Az EREPs-t a EuropeActive (korábban Európai Egészségfejlesztési és Fitnesz Szövetség, EHFA) Minőségfejlesztési Tanácsa szabályozza a jóváhagyott hivatalos európai szakképzési keret alkalmazásával, amely leírja, hogy az edzőknek milyen tudással, képességekkel és kompetenciákkal kell rendelkezniük a regisztrációhoz.


A Kódex négy alapelvvel rendelkezik:


1. ALAPELV – JOGOK


"Az edzőknek tiszteletben kell tartaniuk ügyfeleiket és azok személyes jogait"


Ezen alapelv meghatározza az edzők számára azokat a magatartási normákat, amelyeket a ügyfeleikkel fennttartott kapcsolataikban követniük, valamint felelőséggel képviselniük kell:

 1. Tiszteletben tartani az egyéni különbségeket és különbözőségeket.
 2. A diszkrimináció és az igazságtalanság ellen való fellépés.
 3. Diszkréció, az ügyfelek bizalmas dolgainak titokban tartása.


2. ALAPELV – KAPCSOLATOK


"Az edzők kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot tartanak fent ügyfeleikkel és más egészségügyi szakemberekkel”


Ezen alapelv előírja az edzők számára, hogy ügyfeleikkel fenntartott kapcsolatuk alapját a nyitottság, az őszinteség, valamint a kölcsönös bizalom és tisztelet adja, valamint felelősséggel képviseljék az alábbiakat:

 1. Az ügyfél igényeinek, érdekeinek és jólétének előtérbe helyezése és elősegítése  a megfelelő edzésprogram tervezésekor.
 2. Őszinteség, pontosság és együttműködőkészség az ügyfelekkel, a kollégákkal és az egészségügyi szakemberekkel történő kommunikáció során, annak érdekében, hogy az ügyfél és az edző között esetlegesen felmerülő szakmai felelősségi konfliktusok elkerülhetők legyenek, illetve megegyezés születhessen.
 3. A sportszakmai felelősség és a edzőséggel járó bizalmi pozíció tudatosítása az ügyfelekkel szembeni helytelen magatartás elkerülése érdekében.


3. ALAPELV – EGYÉNI FELELŐSSÉGEK


"Az edzők maguk képviselik a becsületes és felelősségteljes életvitelt és viselkedést”

 

Ezen alapelv szerint az edzők mindig megfelelő magatartást tanúsítanak, valamint felelősségteljesen tanúságot tesznek az alábbiakról:

 1. Az ügyfelekkel szembeni magatartásuk meg kell hogy feleljen a fitnesz edzőkre érvényes általános arculatnak és magas szakmai elvárásoknak. Továbbá az oktatás előtt, illetve alatt tilos a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás.
 2. Nyilvános weboldalakon történő kommunikáció során a kommunikáció tartalmára vonatkozó jogi kötelezettségeik és felelősségre vonhatóságuk elfogadása, valamint szolgáltatásaik hiteles és pontos tényekkel alátámasztott hirdetése.
 3. Az edzés helyszínén és az edzésprogram tevékenységei során az ügyfelekről való felelősségteljes gondoskodás és biztonságuk szem előtt tartása oly módon, hogy az összhangban legyen az ügyfél igényeivel.
 4. Ügyfeleik érdekében és jogi felelősségük fedezetére mindenkor megfelelő és elégséges / elegendő fedezetű felelősségbiztosítással és kártérítési biztosítással rendelkezzenek.
 5. Maximális mértékű gondossággal kezelik a munkakörnyezetüket, valamint képesek megfelelően eljárni az ésszerűen előre látható balesetek és vészhelyzetek esetén, megóvva magukat, munkatársaikat és ügyfeleiket.
 6. Soha nem javasolják, vagy engedélyezik a tiltott drogok, illetve egyéb tiltott teljesítménynövelő szerek használatát.


4. ALAPELV – SZAKMAI STANDARDOK


"Az edzők mindent megtesznek a legmagasabb szintű szakmai sztenderdek betartása érdekében a  munkájuk és a szakmai pályafutásuk során”

 

Ezen alapelv előírja az edzők számára, hogy felelősséggel törekedjenek a megfelelő szakképzettség megszerzésére és továbbképzések elvégzésére, ami által képviselik az alábbiakat:

 1. Elhivatottság tudásuk és  szakmai ismereteik folyamatos fejlesztésére, annak érdekében, hogy munkájuk során fenntarthassák  szolgáltatásuk magas színvonalát, illetve felismerjék és megvalósítsák a szükséges fejlesztési  feladatokat.
 2. Hajlandóak felvállalni felelősségüket döntéseikért és tetteikért, szívesen fogadják a munkájukra vonatkozó értékelését, és felismerik, amikor további szakemberrel szükséges együttműködniük.
 3. Személyes felelősséget vállalnak azért, hogy munkájuk eredményességét fenntartják, valamint a Regiszter által elismert tapasztalatok és kompetenciák által meghatározott tevékenységek gyakorlására korlátozzák munkájukat.